U bent hier

Algemene Voorwaarden Made4

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten die worden uitgevoerd via Made4. Bij het gebruik van de website www.made4.nl en het verstrekken van een opdracht via Made4 gaat de klant akkoord met deze voorwaarden. In deze voorwaarden betekent:
Klant: degene die een overeenkomst met Made4 is aangegaan en die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Made4: de eenmanszaak die een online geboortekaartjes-winkel en accessoires voor de babykamer exploiteert. Opdracht: een door de klant verstrekte opdracht om door Made4 een kaart (en eventuele andere producten) te laten vervaardigen en te verzenden naar een van te voren afgesproken adres.
Opdracht
Alle bestellingen moeten via de website worden opgegeven. Bij het versturen van het bestelformulier gaat de klant akkoord met de door Made4 geformuleerde algemene voorwaarden. De klant heeft de plicht deze zelf te lezen via de website. Alle opdrachten worden per e-mail bevestigd. Heb je binnen 6 werkdagen niets van ons vernomen, dan vragen wij om contact met ons op te nemen. Wellicht hebben we dan niets ontvangen.
Verantwoordelijkheid
Made4 stuurt altijd een laatste definitieve versie van het geboortekaartje of textielbedrukking per e-mail voor akkoord. De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor teksten, adresinformatie en overige informatie die op het geboortekaartje is weergegeven. Made4 is uitgegaan van door de klant schriftelijk verstrekte onjuiste informatie, gegevens en/of onjuist of gebrekkig ‘in de ruimste zin’ beeldmateriaal. Als bewijs hiervoor gelden e-mails, het (digitale) bestelformulier en andere informatiedragers. Mondeling verstrekte informatie is niet van toepassing. Made4 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teksten, adressen en overige informatie die door de klant zijn aangeleverd en door Made4 als zodanig worden verwerkt. De klant dient zich in alle opzichten te houden aan de wetten van het land van bestemming van de geboortekaartjes.
Aansprakelijkheid
Made4 kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wijziging, beschadiging of verlies van bestanden, afbeeldingen of overige informatie. Made4 kan tevens in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies, fouten of beschadigingen bij de bezorging. In dit geval gelden de algemene voorwaarden van de desbetreffende bezorgdienst (bijv. TNT Post).
Made4 staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van UV-straling, vocht en andere extreme omgevingsfactoren. Eveneens kan Made4 niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken die zich op lange termijn eventueel zouden kunnen openbaren.
Overeenkomst
De overeenkomst tussen klant en Made4 komt tot stand op het moment dat de klant de opdracht om de geboortekaartjes te produceren, of het ingevulde bestelformulier verzendt naar Made4.
Kwaliteitsverschillen
De kleur van de afdruk van 2 verschillende producties is nooit 100% identiek aan elkaar, ook als de kleurstelling in het document gelijk is. Op afmetingen is in alle richtingen een afwijking toegestaan van maximaal + of – 3 mm.
De kleuren van de textielbedrukking komen niet exact overeen met de kleuren van het kaartje. De textielbedrukkingen worden middels transferdruk op de producten gedrukt. De afbeelding wordt door middel van een high-end foto laser printer op speciaal papier geprint. Door hitte en hoge druk wordt de afbeelding op textiel overgezet. Made4 is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur en maat van alle artikelen die bij toeleveranciers worden verkregen. De klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden van deze partijen.
Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn 2 maanden geldig. Made4 kan niet aan haar offerte worden gehouden, wanneer de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte een vergissing of verschrijving bevat. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen en volgende opdrachten. Made4 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.
Levertijd
Alle opdrachten worden op de afgesproken verzenddatum verzonden. Voor de bezorging is Made4 afhankelijk van de bezorgdienst. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding. De levertijd geldt als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een snelle bezorging dient de klant zelf zorg te dragen voor het aanleveren van volledige en correcte adresgegevens.
Overmacht
Onder overmacht wordt o.a. verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toe-leveranciers, bijvoorbeeld TNT Post. Defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waardoor Made4 niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Annuleren
Wanneer een opdracht geannuleerd wordt nadat de eerste digitale opmaak (graphics) verstuurd is, dan worden de door Made4 gemaakte kosten in rekening gebracht. Deze bedragen €40,- per voorgesteld ontwerp. Bij annulering van een maatwerkkaart brengen wij 50% van de ontwerpkosten in rekening. Heeft de klant reeds betaald, dan zal Made4 de betaling (minus de kosten) binnen 14 dagen terugstorten op zijn rekening. Met eventueel daarop in mindering gebracht de reeds ontvangen enveloppen. De enveloppen worden niet retour genomen. Annuleren is niet meer mogelijk als de geboortekaartjes reeds geproduceerd zijn. Voor de overige producten (textile en decoration) geldt: als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw bestelling laat dit dan binnen 7 dagen na ontvangst weten. De producten moeten teruggestuurd worden in de originele verpakking met eventuele aangehechte kaartjes. Als hieraan voldaan is wordt het aankoop bedrag (minus de kosten) teruggeboekt. Kosten en risico voor het retourneren zijn voor de klant. Neem a.u.b. eerst contact op voordat u iets terugstuurd. Op maat gemaakte gemaakte items kunnen niet retour gezonden worden aangezien ze speciaal voor u gemaakt zijn.
Betaling
Betaling vindt vooraf plaats via overboeking. De klant ontvangt via e-mail een factuur zodat deze het bedrag kan overmaken op onze bankrekening. De factuur dient binnen 8 dagen aan ons te zijn voldaan. Na deze betalingstermijn is Made4 gerechtigd om incassokosten en rentekosten in rekening te brengen. De bestelling wordt pas in productie genomen als het volledige factuurbedrag door Made4 is ontvangen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Made4 voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien de klant aan Made4 informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Indien de aangeboden informatiedragers, elektronische bestanden of software daarentegen wel defect of besmet zijn, behoudt Made4 zich het recht voor de hieruit voortvloeiende gevolgschade te verhalen op de klant.
Privacy
Made4 respecteert de privacy van de gebruikers van de website van Made4 en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die met een bezoek aan de website worden verschaft vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
Auteursrecht
Alle ontwerpen op deze website zijn eigendom van Made4 en zijn auteursrechtelijk beschermd. Ook op maat gemaakte ontwerpen blijven eigendom van Made4, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Made4. Om deze reden is het tevens niet mogelijk kaarten zonder de naam Made4 op de achterzijde te bestellen.
Wijzigingen
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Made4 aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.